Home

Belangengroep Particuliere Verhuurders Eindhoven (BPVE)

Bent u een kleinere particuliere verhuurder in Eindhoven dan bent u hier op de goede plaats.

Dit is de website van de Belangengroep Particuliere Verhuurders Eindhoven (BPVE).
Wij zijn een groep van momenteel vierenzeventig particuliere verhuurders woonachtig in of rond Eindhoven in bezit van verhuurd onroerend goed in deze stad.
Vaak hebben particuliere verhuurders weinig contacten met andere verhuurders en op zoek naar meer informatie over zaken die met verhuur te maken hebben ( zoals wet- en regelgeving, rechten en plichten, enz. ).
Via onze groep heeft men wel die contacten en kan men ervaringen uitwisselen.
Twee keer per jaar vindt een bijeenkomst voor de leden van de groep plaats. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er informatie uitgewisseld over zakelijke dingen of persoonlijke ervaringen. De bijeenkomsten verlopen in prettige sfeer  eIMG_0581n men leert anderen kennen die  ook met verhuur in Eindhoven bezig zijn.
Vragen waar medeverhuurders mee zitten, of informatie die ze willen delen kunnen o.a.  per mail aan de groep worden voorgelegd.

Leden van de groep hebben bovendien toegang tot het besloten gedeelte van deze site. Daar is informatie te vinden over diverse onderwerpen m.b.t. verhuur specifiek gericht op de particuliere verhuur in Eindhoven. In het besloten gedeelte vindt u ook een forum waar van gedachten gewisseld kan worden met andere verhuurders  over  onderwerpen aangaande verhuur. Daar kan ook een bepaald onderwerp aangekaart worden of een vraag worden gesteld.

Wie kan er deelnemen aan onze groep:
In principe iedere kleinere particuliere verhuurder van goede wil, die woonruimte verhuurt in Eindhoven is van harte welkom.

Het belangrijkste criterium voor deelname aan de groep is dat u een bonafide
verhuurder bent. U staat positief  tegenover de volgende punten:
  goed overleg huurders
–   goed overleg buren
–   goed overleg Gemeente/Handhaving/Brandweer
–   geen drugs of andere criminele activiteiten
–   geen wantoestanden
–   toezicht op huurders (gedrag, tuin, omgeving)
–   aanwezigheid huurcontracten

De acceptatie van het lidmaatschap van een nieuw groepslid gebeurt door middel van stemming van de huidige groepsleden. Heeft de groep het idee dat u geen bonafide verhuurder bent dan zal ze uw aanvraag voor deelname aan de groep afwijzen. We vormen een groep goedwillende bonafide verhuurders en willen dat in de toekomst ook zo houden.

Met het begrip kleinere verhuurders bedoelen we verhuurders in bezit van 1 tot rond de 20 verhuurde objecten. Die grens ligt niet strak vast, dus het zou meer kunnen zijn.
Met verhuurde objecten bedoelen we zelfstandig- of kamergewijs verhuurde woningen, verhuurde appartementen, garageboxen of kleine kantoor- winkel- of bedrijfspanden.

We willen in de toekomst graag nog  verder groeien. Meer leden betekent meer kennis, maar ook meer gewicht in het behartigen van onze belangen.

Bent u een particuliere verhuurder die aan de bovenstaande beschrijving voldoet en graag andere beleggers wil ontmoeten, dan verwelkomen we u graag in onze groep.

Wilt u meer weten neem gerust even contact op.
mail: info@bpve.nl
tel. 0495-430777